Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Projects

Præsentation

PL Brake's GZ projekt er gennemført i samarbejde med
arkitekterne "Designteam Larsen og Hviid" samt animator "3dbureau.dk"
og overdraget som en gave til den amerikanske befolkning, især til de overlevende, de efterladte og indbyggerne i New York City af opfindervirksomheden PL Brake mandag den 21. oktober 2002, med venlig og uvurderlig deltagelse af bl.a.:

Ole Hamann, direktør Botanisk Have i København.
John Reed, the director of the library. Botanisk Have i New York
Marie Long, reference librarian. Botanic Garden New York
Dorrie Rosen, landscape architect. Botanic Garden New York
Judy Keen, Reference Librarian. USDA, ARS, National Agricultural Library, DCRC
Henrik Poulsen, House of Denmark, San Diego, CA

 

Beskrivelse af Projektet

Som en konsekvens af de undertrykte følelser og den store sorg vi oplevede i forbindelse med det grusomme og vanvittige angreb på World Trade Center i New York City tirsdag den 11. september 2001. Har vi i PL Brake besluttet at give vores bidrag til en mulig løsning på genopbygningen af Ground Zero.

Den i det følgende beskrevne ide, er underbygget ved samtaler med forskellige religiøse kilder, med amerikansk eller dansk oprindelse. Vi har også drøftet projektet med forretningsfolk, journalister og jurister med amerikansk oprindelse.

Efter at selve idésubstansen kom på plads har vi med en grundidé drøftet og samarbejdet med en kendt dansk tegnestue om det rent faktisk kan lade sig gøre, at lave et sådant projekt.

Vort Ground Zero projekt (GZ) overdrages som en gave fra PL Brake. Denne gave kan bruges efter modtagernes eget valg.

Tegninger og projektbeskrivelser i en mappe og på en CD, samt en PC-animation også på CD indgår i gaven.

Vi har overdraget GZ projektet igennem ambassadør Stuart Bernstein i USA's ambassade i København mandag den 21. oktober 2002. Ambassadør Stuart Bernstein har formidlet projektet til Michael R. Bloomberg, borgmester i New York City med en følgeskrivelse fra ambassadøren.

GZ drejer sig om at gøre det muligt for de overlevende, de efterladte og det amerikanske folk, at synliggøre katastrofens omfang, da terrorister tog et nyt, grusomt og frygtindgydende våben i brug mod alverdens uskyldige civile.

GZ er ment som en måde at kombinere en synlig og værdig hyldest af ofrene for 11. september 2001. Med det fortsatte liv i en travl storby som New York City.

PL Brake har lagt vægt på tre nøgleord i GZ projektet "stilhed, enkelthed, refleksion"

At hylde sine døde og sine helte er efter vores mening at MUST, som vi alle har behov for fra tid til anden. Denne hyldest eller eftertanke må meget gerne kunne ske uden at skulle rejse langt eller tage fri fra arbejdet.

Derfor har vi valgt at lægge vægt på nærhed og værdighed, således at en hyldest, bøn eller eftertanke kan ske integreret i vort arbejdsliv.

GZ skal først og fremmest ses som en mulighed for at kombinere en bygning, der indyder til stilhed, refleksion og bøn med at man kan bruge andre dele af samme bygning til at udfører sit arbejdsliv i.

Med en kombination er der en lang række af følsomme faktorer, der spiller ind og som har hver deres meget væsentlige betydning.

1. Hvis målet er at kombinere stilhed med erhvervsliv, skal der enten laves to forskellige bygninger, eller der skal laves lydtætte gange igennem rummet med stilhed. De to forskellige bygninger gør at tingene kommer på afstand og at hyldesten ikke kommer til sin ret, andet end når folk lige har tid.

2. Hvis målet er at give folk mulighed for at reflektere over fortid, nutid og fremtid - så skal fortiden visualiseres på en hensigtsmæssig og følelsesbetonet facon - samtidigt med at nutiden bliver forståelig og fremtiden overskuelig.

GZ giver den enkelte besøgende (kaldet gæsten herfra) mulighed for at opleve en række visualiserede ting som beskriver fortid, nutid og fremtid for Ground Zero og dens ofre.

GZ projektet forsøges her beskrevet trinvis for en gæst fra ankomst til Ground Zero området og afgang igen.

Ved ankomsten til Ground Zero grunden vil gæsten på knap hundrede meters afstand se flere forskellige bygninger, der tilsammen danner en skulptur prydet af "originale" træer fra New York området.

Desuden kan man i dagslys se, at de nederste 30 meter af den centrale bygning dækket af en glasklar facade, dette kombineret af et sort 5 meter højt "bånd" over den gennemsigtige flade og under den regulære facade, betyder at bygningen ser ud som om den svæver. Illusionen bliver meget mere markant efter solnedgang.

Når gæsten kommer indenfor en afstand af ca. 50 meter fra bygningen vil gæsten kunne se selve indgangspartiet og de ti 30 meter høje glasklare facader, det vil da også være muligt at se ind i rummet igennem disse facader. Inde i rummet vil man kunne ane konturerne af to mindeplader, faklerne og Globen imellem dem. Allerede her vil gæsten få en fornemmelse af stilhed og refleksion.

Når gæsten står i indgangspartiet, vil denne opleve et mylder af mennesker der på et rullende fortov er på vej til eller fra de underjordiske elevatorer og ind i selve bygningen igennem i tunnel der er dækket af klart glas. Samtidigt vil gæsten også kunne ane de opadgående elevatorer for enden af denne tunnel. Disse elevatorer kører i delvist gennemsigtige elevatorskakte. Gæsten vil desuden kunne se at der indenfor i bygningen er en hal (Memorial Hal MH) på hver side af tunnelen.

Gæsten kan nu vælge at gå til højre eller til venstre ad to lydløse indgangsdøre til en af de to MH, eller at spadsere direkte hen på det rullende fortov der fører hen til den anden ende af bygningen hvor de opadgående elevatorer befinder sig.

Hvis gæsten vælger at stille sig på det rullende fortov der bevæger sig ind i bygningen, vil denne undervejs se ud i den MH der er på hver side af tunnelen. Her vil der være mennesker der sidder eller bevæger sig stille omkring, det vil ikke være muligt for gæsten at høre nogen form for lyd fra de to MH.

Når gæsten føres ind forbi skulpturen "globen" der er centralt placeret i bygningen på den sidste stolpe fra WTC, midt i mellem de to rullende fortove, er muligt at bese mindetavlerne der er placeret på hver side af disse rullende fortove og der står bag en række fakler og som er placeret i et spejlbassin. Mindetavlerne befinder sig ca. 5 meter fra det rullende fortov, hvorfor det kan være svært at læse de enkelte navne på mindetavlen.

Dog vil tavlernes størrelse 15 x 15 meter og antallet af navne få gæsten til at studse. Desuden vil gulvet mellem tavlerne og det rullende fortov være en blank flade af vand der reflektere h.h.v. tavlerne og faklerne, men som ellers er uden nogen form for forstyrrende elementer.

Når gæsten kommer forbi de to mindetavler, vil denne igen kunne se ud i de to MH.

Når det rullende fortov ender kan gæsten vælge at gå til højre eller til venstre ind ad to lydløse døre der fører denne ind i en af de to MH, eller hen til elevatorerne der fører op i resten af bygningen.

Gæsten vælger at gå til højre ind igennem en af de lydløse døre, til den ene af MH. Når døren til MH lukker efter gæsten, vil denne opleve at enhver støj fra tunnelen er væk og at der i den store hal, med meget højt til loftet (31 meter) er næsten helt tyst, der vil kun lige kunne anes en svag mumlen eller hvisken fra de andre tilstedeværende uagtet disse godt kan tale med normal stemmeføring.

Gæsten kan nu vandre ind i MH. Gulvet er holdt i en mørk, lidt blank og neutral stenart, der virker som en ensartet flade uden samlinger. På gulvet er der placeret nogle "aflukker" med matterede glasplader i 2½ meters højde, der betyder at man kan føle sig ugenert indenfor. disse "aflukker" indbyder ved deres udformning til at gæsten kan sætte sig og reflektere over den voldsomme mentale kontrast der er i at opholde sig et sted med meget lys, højt til et loft som ikke kan ses, og en uvant stilhed som næppe findes mange steder i vort meget indtryksfulde liv.

Kombinationen af de meget store mindetavler, det tyste og nærmest mennesketomme rum, giver gæsten en fornemmelse af, at befinder sig på et overjordisk sted.

I MH har gæsten mulighed for at studerer de mindetavler som også kan ses fra fodgængertunnelen. Alle navnene på forsiden er gengivet på bagsiden.

I de to yderhjørner af MH er der indlagt glasgulv hvor gæsten kan se på det gamle fundament af WTC og på denne måde få endnu en fornemmelse af deja-vu.

Gæsten kan nu efter at have tilbragt en tid i MH, gå tilbage og tage en elevator op til de kontorer som befinder sig i bygningen oven over MH. Når gæsten kører op med elevatoren kan denne se igennem de delvist gennemsigtige elevatorskakte ud over de to MH, mindetavlerne, globen og tunnel. Det betyder at man også får et overbliksbillede af hele Mindestedet.

Når gæsten kommer ned igen fra sit ærinde i bygningen vil denne næsten uanset hvilket ærinde der har været tale om, blive ført mentalt hen til samme deja-vu som tidligere i besøget. - Hermed har vi i PL Brake gjort vores til at katastrofen den 11. september 2001 aldrig bliver glemt.

Samt at de overlevende, de efterladte og de nye brugere, får lov til på en værdig og følelsesfuld måde, at forholde sig til det fortiden, nutiden og en forhåbentlig bedre og mere fredfyldt fremtid