Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Presseroom

19. december 2006

New revolutionising mine seeker to fight the post-war battle.

The inventor's consortium PL Brake® headed by Lars Christensen, has invented a mine seeker whose innovative technology is capable of the functions missing up to now. It is capable of tracing plastic mines, and of distinguishing mines from shrapnel and other metal.

Lars Christensen the inventor has a drem. Through his inventor's company PL Brake he wishes to make a difference, and help alleviate problems in today's society world-wide. PL Brake is run according to principles of social responsibility and environmentalism, both causes that have governed Lars Christensen's life and now culminating in the invention of a new revolutionising land mine detector.

Why a mine detector?
Land mines are a very real menace, used with increasing frequency in warfare in the last 30 years due to their low cost. Mine clearing, on the other hand, is a both slow and costly process.

A big problem is that innocuous metal objects often outnumber mines and unexploded ordnance in the ground. Traditional mine detectors cannot tell mines from scrap metal, making it necessary to treat each and every reading as a hazard. A mine seeker capable of saving both time and money has been sorely needed for a long time.

With this problem in mind, Lars Christensen started his battle against land mines as far back as 1996. The goal was to invent a detector that could end the menace of mines threatening so many people today, a detector with all the advantages that traditional equipment lacks.

What makes the PL Brakes land minedetector different?
Lars Christensen has finally succeeded in developing a prototype with all the required capabilities. It is fully portable, does not require expensive logistics, is capable of tracing plastic-shell mines, can distinguish metal mines from unexploded ordnance and metal scraps – bullets, shrapnnel, bottle tops and coins – and is even able to define exact position and depth of a found object, using a sonar-like signal.

In use, the mine seeker transmits measurements and images to a central library where it is stored. The information can then be transmitted to each and every PL Brake mine seeker in the world. In this way, every mine seeker can benefit from global experience covering land mines and unexploded ordnance.

The finished mine detector will operate using a combination of ultrasound, audible sound, radar, and laser to maximise efficiency. All measurements and images are processed in the equipment's built-in computer.

The future of the land mine detector
Lars Christensen and his team are raring to go. The main investor has been found, and they only need to find a manufacturer capable of handling production, distribution, and global maintenance of the mine detector.

When this producer has been found and the first detectors come off the assembly line, mine clearance will never be the same.


 

"PLBrake Rejects Blaspheming the Prophet Muhammad"


The inventor syndicate PLBrake distances itself from the demeaning of religious
symbols under the guise of freedom of speech.

  1. The use of free speech in order to tread religious values under foot is
    completely unacceptable and shall, without hesitation, come to an end. Such
    an act should be apologised for to the degree necessary in relation to the
    damage caused through such blasphemy.
  2. The use of sacrilege for commercial purposes is not a method that can by
    any means be justified in a modern society such as the Danish.
    

We hope that fanaticism of every kind will not be decisive in terms of how we as
human beings choose to live our lives upon this earth.

It is our fervent hope, that the entire case concerning Jyllands Postens’
demeaning of the prophet Muhammad and the Islamic faith will result in never
having to experience blasphemy used to promote one’s own interests in the future.


 

Nye udviklingscentre til Lolland-Falster og Vendsyssel

Udviklingen af en hel region kræver udvikling af nye produkter, for kun det kan skaffe flere virksomheder og arbejdspladser. Derfor arbejder opfinderkonsortiet PL Brake på at oprette et Research & Innovations Centre til udviklingsarbejde i henholdsvis Nord- og Syddanmark. Udgangspunktet er, at PL Brake i samarbejde med de regionale erhvervs- og udviklingsråd opretter centrene, som hver får fire og en halv fuldtidsstillinger. Medarbejderne skal drive centrene og bistå egnens iværksættere og firmaer, når de udvikler nye produkter. Desuden skal PL Brakes egne folk lave en del af deres udviklingsarbejde på centrene og dermed være sparringspartnere for brugerne af centrene.


Samarbejde skaber vækst
”Den eneste måde at få en hurtig og målrettet udvikling på er at satse på synergi, og den opstår kun, hvor mange kreative og målrettede folk er samlet om det, de virkelig ånder for”, mener direktør i PL Brake Lars Christensen. ”Derfor er det vigtigt at få regionens iværksættere og virksomheder til at samle deres udviklingsarbejde under det samme tag i et udviklingscenter. For her får de værksteder og mødelokaler, så de kan koncentrerer sig om deres produkt og så de ved, hvem i centret de kan sparre med. Når vi desuden koordinerer arbejde og viden på de to udviklingscentre, behøver vi kun opfinde hver dyb tallerken én gang”

 

Erfaring med engagerede iværksættere
”Det man har mindst af, når man starter et projekt, er penge. Derfor har man brug for et udviklingscenter, hvor man ikke skal have andet op af lommerne end sine hænder”, siger Lars. Han har opbygget sin egen virksomhed, PL Brake, ved at satse på synergien imellem fagfolk. Derfor ved han også, at der er grænser for, hvor langt man kommer, hvis fagfolkene ikke mødes jævnligt under samme tag.

”I PL Brake sidder en række mennesker og udvikler på hver deres del af et produkt. I bestemte dele af projektet mødes vi så for at sikre os, at de enkelte dele også virker, når hele apparatet bliver samlet. På den måde har vi udviklet en minesøger, der kan finde plastik landminer og et intelligent vejskilt, der kan advare bilisterne mod alt fra vejarbejde til spøgelsesbilister”. Færdigudviklingen af disse projekter skal foregå i de to centre, som skal ligge på henholdsvis Lolland-Falster og i Vendsyssel.


PL Brake går helhjertet ind i centret
”Det er ikke bare af menneskekærlighed, vi gør det har”, pointere Lars Christensen. ”PL Brake får selv stor gavn af disse centre, for lige som de lokale iværksættere og firmaer kan trække på vores viden, kan vi jo trække på deres”. Han forventer at folk vil udvikle alt fra billige havepavilloner til højteknologisk elektronik i centrene.

 

Centret skal have god plads
Centret skal indrettes i en bygning med mange mindre lokaler og køkken, så der er plads til værksteder, mødelokaler og til overnattende gæster. For at sikre en effektiv drift på et lavt budget, skal centrets ansatte bestå af lokale med forudsætninger indenfor projektledelse, IT, web, administration og vedligeholdelse. At oprette hvert centret og drive det de første tre år vil koste i alt omkring 10 millioner kr. Derefter overtager PL Brake forpligtelsen for det økonomiske driftstilskud.

Selve ejerskabet af de to centre skal ligge i en fælles fond styret af en bestyrelse med deltagere fra PL Brake og de enkelte regioner. Centrene skal være baseret på non-profit for at sikre, at bundlinien ikke bestemmer arbejdsgangen. Det er engagementet, der skal driver værket. ”Når et projekt er modent til kommercialisering, skal det ud af centret og ind i en virksomhed, der kan realisere det”, mener Lars, for centrene skal jo skabe udvikling i hele regionen.