Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Projekter

Præsentation

Landminer er en virkelig og reel trussel som i de sidste 30 år er stadig oftere brugt i krigssammenhæng, da de er billige og militærbudgetterne til våben i mange lande er blevet beskåret. Krig er nærmest blevet discountpræget. Desværre for dem der bor og lever i tidligere krigsområder, er minerydning kostbart og utroligt langsommeligt at gennemføre.

PL Brake startede med en ny idé for bedre minerydning i 1996 og udviklede den via et sæt meget skrappe retningslinier:

  • Sikkerhed først
  • Bærbar
  • Beregnet for én person
  • Lav indkøbspris samt små driftsomkostninger

Opfinderkonsortiet PL Brake er idé generatoren som udfører basis research, innovation og evt. prototypebygning for et givet projekt. Senere i processen overdrages rettighederne til et projektselskab der står for kommercialiseringen af idéen. Dette gælder også for minedetektor projektet.

Udviklingen af minedetektoren er foretaget og foretages stadig løbende i snævert samarbejde med Danish Demining Group, det danske forsvars minerydningsdivision DANDEC/HIAS og Forsvarets Forsknings Tjeneste. Samtidig modtager projektet uvurderlig hjælp fra Roger Hess (USA), Hendrik Ehlers (Tyskland), MgM netværket samt en række NGO’er, som bl.a. tæller YADC (Bangladesh) , ICBL (International) og HALO (England).

 

Hvordan arbejder/virker minedetektoren.

Traditionelle metaldetektorer kan ikke spore plastikminer og heller ikke skelne mellem metalholdige miner, ueksploderet ammunition (UXO) og andre metalfragmenter i jorden som f. eks projektiler, granatsplinter, flaskekapsler, mønter m.m. Dette er et problem i tidligere kampområder hvor sådanne metalfragmenter ofte overstiger antallet af miner og ueksploderet ammunition med det vi kalder faktor 5.000. Hvert udslag i metaldetektoren må derfor undersøges og udløser en meget tidskrævende procedure for at afdække det man opfatter som en mulig mine eller ueksploderet ammunition.

Det er netop alle disse problemer vi kommer til livs med vores minedetektor. Den er i stand til at finde plastikminer og skelne mellem metalholdige miner, ueksploderet ammunition samt diverse metalfragmenter som førnævnt m.m. Dette sparer bl.a. minerydderne for uerstattelig tid. Vores minedetektor har desuden det fortrin i forhold til traditionelle metaldetektorer, at vi kan definere dybden/beliggenheden ved brug af et Sonarlignende signal. Det billede der fremkommer på skærmen er skabt af genkendelighedsenheden i Databasen. Yderligere bevæges Detektoren i en afstand mellem ca. 10 til 35cm over jorden, således at det f. eks vil være muligt at gå på tværs af en pløjemark med plovfurer uden at skulle føre udstyret op og ned undervejs.

Det forventes at den færdige version af minedetektoren vil arbejde ved hjælp af en kombination af ultralyd, hørbar lyd, radar og laser for at maksimere træfsikkerheden. Retursignalerne bearbejdes i udstyrets indbyggede computer og sammenlignes med de mine- og ueksploderet ammunition profiler der er lagret i systemets genkendelsessoftware.