Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Presserum

Fakta om PL Brake


Hvad er PL Brake®

PL Brake står for videns- og kompetencedeling til gavn for fælles projekter ved lokal og global samfundsudvikling, på tværs af samfundslag, kutymer og etnisk oprindelse.

Formål/mission

Vi ønsker at opbygge en overordnet fond, der via en markant track-record og en meget betydelig egenkapital kan sikre organisationens koncept, således at opfindere også langt ind i det næste århundrede kan få indflydelse på den fælles samfundsmæssige udvikling, uden tab af gode idéer og spild af individuelle ressourcer.

Hvad står vi for?

Vi benytter os af den viden der er hos medlemmerne af PIW til at realisere og kommercialisere projekter som de fleste ellers ikke har kapacitet til. Alene af den grund kræves der en mangesidet viden fra mange forskellige personer på verdensplan, til løsning af diverse problematikker i projekterne inden de er færdigudviklet og markedsført. PIWmedlemmerne består af opfindere, forskere, universiteter, videnscentre, store og små virksomheder samt NGOer og organisationer fra tredjeverdenslande m. f. Vi ønsker at kommunikere med personer på verdensplan som ellers aldrig får denne mulighed, bl.a. på grund af frygten for industrispionage.

Hvad står vi ikke for?
Vi deltager ikke i fremstilling af våben. Vi vil heller ikke fremstille produkter der er dårligere for miljøet end dem de skal erstatte.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder deltagelse i globale netværk som f.eks. Panel of Inventors Worldwide ”PIW®” der er administreret af PL Brake®. Her fokuseres der på at omdanne viden og idéer til bæredygtige virksomheder via målrettet brug af alle PIW deltagernes personlige ressourcer. På den måde indgår alle processer i erfaringsgrundlaget og dobbeltarbejde minimeres.

Projekter

  • Bærbar landminedetektor til at lokalisere og stedfæste alle typer massefremstillede landminer og ammunition. Læs mere om projektet ved at klikke her
  • Intelligente elektroniske vejskilte i både fastmonteret og mobil udgave. Læs mere om projektet ved at klikke her
  • Ground Zero ”WTC New York” Genopbygningsforslag. Læs mere om projektet ved at klikke her
  • Adhoc projekter:
   • Danmark:
    1. Fremmedelementer i tyggegummi.
    2. Kreaturhåndtering fra mark til opskæring
    3. Grønsagskøling fra mark til bord
    4. Gyllebehandling til træstof, kvælstofpiller og vandingsvand
    5. Solenergi til belysning, skilte og måleudstyr på veje.
    6. Vindenergi til belysning, skilte og måleudstyr på veje

   • Frankrig:
    Overvågning af dæmninger.


   • Japan:
    Styring af råvarer til CD-produktion.

   • Sudan:
    Beskyttelse af grundvand


   • Indien:
    Tsunamibeskyttelse

 

Panel of Inventors Worldwide (PIW®)

Panel of Inventors Worldwide består af individualister, små og store virksomheder, videnscentre og universiteter på verdensplan m.fl., som hver især har underskrevet samarbejdskontrakt med PL Brake. Opfinderpanelet er uden egen styring eller ledelse, og administreres suverænt af PL Brake.

Rent faktuelt omkring stiftelsestidspunkt

Opfindervirksomheden PL Brake® er stiftet den 01. april 1995 af Lars Christensen.
Virksomheden kaldes også Opfinderkonsortiet PL Brake, pga. deltagelsen af mange forskellige specialist virksomheder i PIW®.

Ejerskab

PL Brake® er en enkeltmandsvirksomhed som er ejet 100% af Lars Christensen.

Virksomheden PL Brake forventes på sigt fuldt og helt at overgå til et jomfrueligt fond som vil blive oprettet til lejligheden. Dette vil ske når den fornødne egenkapital er til stede.

Samarbejdsformen

Samarbejdsformen er baseret på aflønningsprincippet ”No cure - no pay”. Det betyder, at medarbejderne i PL Brake modtager løn i det øjeblik der er skabt omsætning på de enkelte projekter man har deltaget i. Medarbejderne deltager derfor med udpræget grad af lyst og engagement i projekterne, sammenholdt med frihed under ansvar og overholdelse af deadlines som en del af et større team.

Hvert enkelt medlem har desuden mulighed for at inddrage deres egen virksomhed, videnscenter eller institut på et universite, så problemløsninger hurtigt kan fremkomme.

Antal medlemmer af Panel of Inventors Worldwide (PIW®)

Per 30. oktober 2006 har PIW 1,764 medlemmer i 141 lande. De har alle underskrevet en samarbejdskontrakt med PL Brake® om deltagelse i PIW.

Læs vores profil

Læs historien bag PL Brake®