Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Presserum

19. december 2006

Ny revolutionerende minesøger kæmper krigen efter krigene.

Opfindervirksomheden PL Brake® med Lars Christensen i spidsen, har opfundet en minesøger hvis nyskabende teknologi kan alt det, man har savnet indtil nu. Den kan bl.a. spore plastikminer samt skelne miner og andre metalstykker fra hinanden.

Opfinderen Lars Christensen har en drøm. Han vil ved hjælp af sin opfinder-virksomhed PL Brake gøre en forskel på samfundsproblemerne i dag kloden rundt. Hans opfinder virksomhed PL Brake arbejder efter principper som handler om at være miljøbevidst, ansvarlig og med formålet at hjælpe andre. En sag han har gjort til sit livsværk og som nu har nået en kulmination med hans opfindelse af en ny revolutionerende landminedetektor.

Hvorfor en landminedetektor?
Landminer er en virkelig og reel trussel som i de sidste 30 år stadig er oftere brugt i krigssammenhæng, da de er en billig måde at føre krig på. Minerydning er til gengæld særdeles kostbart og langsommeligt at gennemføre.

Problemet er, at hvor uskadelige metalgenstande ofte overstiger antallet af miner og ueksploderet ammunition i jorden, så kan traditionelle minesøgere ikke skelne mellem objekterne, så indtil nu har det været nødvendigt at undersøge hvert eneste udslag med metaldetektoren. Derfor er der hårdt brug for en minesøger som både kan spare tid og penge.

Med dette for øje begyndte Lars Christensen sin kamp mod landminer allerede tilbage i 1996. Hans mål var at opfinde en minedetektor som skulle gøre ende på de trængsler mennesker oplever i dag på grund af landminer. Den skulle have alle de fordele som de traditionelle minedetektorer mangler i dag.

Hvordan er PL Brakes landminedetektor anderledes?
Nu er det endelig lykkedes for Lars Christensen at udvikle en prototype, der har de efterlyste egenskaber. Den er bærbar, kræver ikke dyr logistik, kan både spore plastikminer og skelne mellem metalholdige miner, ueksploderet ammunition og andre metalstykker i jorden, - for eksempel projektiler, granatsplinter, flaskekapsler og mønter. Oven i købet kan den nye minesøger definere dybden og beliggenheden af den fundne genstand, ved hjælp af et sonarlignende signal.

Når minesøgeren er i brug, sender den målinger og billeder til et centralbibliotek hvor de gemmes. Derefter sendes informationerne videre til hver eneste af PL Brakes minesøgere i verden. På den måde kan hver enkelt minesøger trække på et verdensomspændende erfaringsgrundlag for landminer og ueksploderet ammunition.

Den færdige minesøger vil arbejde ved hjælp af en kombination af ultralyd, hørbar lyd, radar og laser for at maksimere træfsikkerheden. Alle målinger og billeder bearbejdes i udstyrets indbyggede computer.

Fremtiden for landminedetektoren
Lars Christensen og teamet bag brænder efter at komme i gang. Han har den afgørende storinvestor på plads og mangler nu bare at vælge en producent der både kan producere, distribuere og servicere landminedetektoren på verdensplan. Når dette er på plads og den første landminedetektor ruller ud af samlebåndet, vil minerydning aldrig blive det samme igen.

For yderligere information, kontakt venligst PL Brake og Lars Christensen på nedenstående telefonnummer eller e-mail.


06. februar 2006

"PL Brake tager afstand fra gudsbespottelse af profeten Muhammed"

  Opfinderkonsortiet PL Brake tager afstand fra nedgørelse af religiøse objekter i ytringsfrihedens navn.

  Ytringsfriheden skal som en grundlovssikret ret bruges som et middel til at sikre demokratiet.

  1. At benytte ytringsfriheden til at træde religiøse værdier under fode er
    helt utilstedeligt, skal uden ophold bringes til ophør og undskyldes på
    en måde der står i forhold til den skade der er påført ved denne gudsbespottelse.
  2. At bruge gudsbespottelse af kommercielle årsager er ikke en metode,
    som på nogen som helst måde kan retfærdiggøres i et moderne samfund
    som det danske.

  Vi håber, at fanatisme af enhver art ikke skal være afgørende for hvordan vi som mennesker på jorden skal leve vort liv.

  Det er vort håb, at hele sagen omkring Jyllands Postens nedgørelse af profeten Muhammed og den islamiske tro, betyder at vi ikke fremover kommer til at opleve, at gudsbespottelse benyttes til promovering af egne interesser.


 


09. november 2005

Nye udviklingscentre til Lolland-Falster og Vendsyssel

Udviklingen af en hel region kræver udvikling af nye produkter, for kun det kan skaffe flere virksomheder og arbejdspladser. Derfor arbejder opfinderkonsortiet PL Brake på at oprette et Research & Innovations Centre til udviklingsarbejde i henholdsvis Nord- og Syddanmark. Udgangspunktet er, at PL Brake i samarbejde med de regionale erhvervs- og udviklingsråd opretter centrene, som hver får fire og en halv fuldtidsstillinger. Medarbejderne skal drive centrene og bistå egnens iværksættere og firmaer, når de udvikler nye produkter. Desuden skal PL Brakes egne folk lave en del af deres udviklingsarbejde på centrene og dermed være sparringspartnere for brugerne af centrene.


Samarbejde skaber vækst
”Den eneste måde at få en hurtig og målrettet udvikling på er at satse på synergi, og den opstår kun, hvor mange kreative og målrettede folk er samlet om det, de virkelig ånder for”, mener direktør i PL Brake Lars Christensen. ”Derfor er det vigtigt at få regionens iværksættere og virksomheder til at samle deres udviklingsarbejde under det samme tag i et udviklingscenter. For her får de værksteder og mødelokaler, så de kan koncentrerer sig om deres produkt og så de ved, hvem i centret de kan sparre med. Når vi desuden koordinerer arbejde og viden på de to udviklingscentre, behøver vi kun opfinde hver dyb tallerken én gang”

 

Erfaring med engagerede iværksættere
”Det man har mindst af, når man starter et projekt, er penge. Derfor har man brug for et udviklingscenter, hvor man ikke skal have andet op af lommerne end sine hænder”, siger Lars. Han har opbygget sin egen virksomhed, PL Brake, ved at satse på synergien imellem fagfolk. Derfor ved han også, at der er grænser for, hvor langt man kommer, hvis fagfolkene ikke mødes jævnligt under samme tag.

”I PL Brake sidder en række mennesker og udvikler på hver deres del af et produkt. I bestemte dele af projektet mødes vi så for at sikre os, at de enkelte dele også virker, når hele apparatet bliver samlet. På den måde har vi udviklet en minesøger, der kan finde plastik landminer og et intelligent vejskilt, der kan advare bilisterne mod alt fra vejarbejde til spøgelsesbilister”. Færdigudviklingen af disse projekter skal foregå i de to centre, som skal ligge på henholdsvis Lolland-Falster og i Vendsyssel.


PL Brake går helhjertet ind i centret
”Det er ikke bare af menneskekærlighed, vi gør det har”, pointere Lars Christensen. ”PL Brake får selv stor gavn af disse centre, for lige som de lokale iværksættere og firmaer kan trække på vores viden, kan vi jo trække på deres”. Han forventer at folk vil udvikle alt fra billige havepavilloner til højteknologisk elektronik i centrene.

 

Centret skal have god plads
Centret skal indrettes i en bygning med mange mindre lokaler og køkken, så der er plads til værksteder, mødelokaler og til overnattende gæster. For at sikre en effektiv drift på et lavt budget, skal centrets ansatte bestå af lokale med forudsætninger indenfor projektledelse, IT, web, administration og vedligeholdelse. At oprette hvert centret og drive det de første tre år vil koste i alt omkring 10 millioner kr. Derefter overtager PL Brake forpligtelsen for det økonomiske driftstilskud.

Selve ejerskabet af de to centre skal ligge i en fælles fond styret af en bestyrelse med deltagere fra PL Brake og de enkelte regioner. Centrene skal være baseret på non-profit for at sikre, at bundlinien ikke bestemmer arbejdsgangen. Det er engagementet, der skal driver værket. ”Når et projekt er modent til kommercialisering, skal det ud af centret og ind i en virksomhed, der kan realisere det”, mener Lars, for centrene skal jo skabe udvikling i hele regionen.