Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Om PLBrake

 

Hvad tilbyder vi investorer?

Vi tilbyder deltagelse i gennemarbejdede projekter, enten som adm. direktør eller som medlem af bestyrelsen, alt efter det økonomiske engagements procentmæssige størrelse af det fornødne kapitalbehov. Investorer har, gennem opgaven som adm. direktør eller medlem af bestyrelsen, stor indflydelse på den overordnede drift. Alle projekter har været igennem en præprojektfase, således at succesraten er høj og risikoen tilsvarende lav.
Sikker styring af det interne kapitalforbrug via overskuelige milestene samt løbende revision af statsautoriseret revisionsselskab.

Hvad får investorer ud af at investere i PL Brake?

De får adgang til et aktivt miljø, der sætter projektets udførelse i højsædet indenfor de fastsatte milestene og budgetter. Det betyder en hurtigere forrentning af den indskudte kapital. Bemærk at opfindervirksomheden PL Brake i sig selv ikke kan gøres til genstand for investering. Det skal siges, at vi altid håber på investorer, der vil involvere sig aktivt i det pågældende projekt.

Hvordan forgår et samarbejde med investor?

Ved kapitalindskud i det aktuelle projekt overføres alle IPR-rettigheder fra PL Brake til et jomfrueligt projektselskab. Deling af anparter/aktier sker ved forhandlinger. PL Brakes økonomiske andel ved kommercialisering benyttes til aflønning af vores interne deltagere/partnere. PL Brakes deltagelse i, og forhandlinger omkring, projekter varetages af en til lejligheden udpeget forhandlingsgruppe. Denne gruppe har kompetence til at gennemføre enhver transaktion som varetager alle deltagernes interesser i henhold til forudgående interne aftaler.

Kontaktinfo:

Benyt venligst kontaktformen ved at klikke her, eller skriv direkte til direct@plbrake.dk.
Angiv venligst i subjekt om du ønsker direkte kontakt til topledelsen i PL Brake eller vores advokat.