Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Om PLBrake

 

Hvem er vi?

PL Brake er en unik opfindervirksomhed etableret 1. april 1995 af Lars Christensen. Virksomheden er den første af sin art der baserer sig på aflønningsprincippet "no cure - no pay". Det betyder at medarbejderne i PL Brake modtager løn i det øjeblik der er skabt omsætning på de enkelte projekter man har deltaget i. Den væsentligste årsag til at Lars Christensen har valgt at basere PL Brake på aflønningsprincippet "no cure -  no pay", er at der ved enhver udvikling af et produkt kræves mange penge til lønninger, før produktet er på markedet og skaber en omsætning. Med "no cure - no pay" princippet kan flere projekter sættes i gang. Den fremtidige indtjening deles derefter på en fair måde mellem de involverede parter.

PL Brake er desuden administrator for Panel of Inventors Worldwide (PIW), som er et forum der skaber de optimale rammer for opfindere så de kan bruge deres tid på det de er bedst til, nemlig at være kreative og skabe. Vores mission er at skabe en organisation der kan koble innovative folk sammen med kommercielle folk, således at visioner og idéer udvikles til succesrige og bæredygtige forretninger.

Hvad vi tilbyder opfindere

Vi tilbyder at hjælpe opfindere. Praktiske erfaringer viser at opfindere har vanskeligt ved at holde mange bolde i luften på samme tid. Det betyder, at når opfinderen skal bruge tid og kræfter på arbejde som ikke handler om at skabe, f. eks administrativt arbejde, kommercialisering, skaffe penge og lign., går det ud over hans kreative arbejde og den skabende proces blokeres i mange tilfælde. Opfindere er ofte praktikere som ikke har en erhvervsøkonomisk uddannelse bag sig. De har derfor stor fordel af at PL Brake med sine kompetencer og ressourcer, kan aflaste og overtage de administrative byrder m.m. for dem.

Opfindere er ofte meget hemmelighedsfulde, fordi de er bange for at deres idé bliver stjålet. Derfor offentliggør de først opfindelsen når idéen er færdigudviklet og klar til produktion. PL Brake overskrider denne grænse ved at komme opfinderne i møde og hjælpe dem med at skabe adgang og kontakt til institutioner og virksomheder, som kan yde bistand i forbindelse med et endnu ikke færdiggjort koncept.

Filosofien bag PL Brake

PL Brake sætter miljøet i højsædet ved kun at bruge miljøvenlige komponenter i vores produkter. Hvis det ikke er muligt at udvikle miljøvenlige produkter, så tillader vi kun udvikling af produktet, hvis der kan laves et returprincip i lighed med det der bruges inden for flaskedistribution i Danmark.

PL Brake lader en del af omsætningen gå til en Tredje Verdens Fond. Midlerne kan f. eks bruges til at hjælpe opfindere på vej i verdens tredje lande. Disse opfindere kan derved komme på højere læreanstalter og uddanne sig i andre lande, så de er bedre i stand til at hjælpe deres hjemland samt indgå i Panel of Inventors wordwide´s hvervemateriale.

Fremtiden for PL Brake

Vores mål er at vi i fremtiden ser PL Brake udvikle sig til et administrativt selskab, hvis grundlæggende formål bliver at opsamle og organisere rettigheder samt netværk af viden, så PL Brake opnår en så stor gennemslagskraft og stærk forhandlingsposition som muligt. Det gælder både økonomisk, politisk, juridisk og økologisk. Det gøres ved at skabe og vedligeholde netværk af alle former inden for viden og relationer.